ทัมเบลอมันตาย
 
ต้องหาที่ระบาย
 
...จะคล้องทำไม... orz
 
 
 
แอบวาดที่ออฟฟิศแบบเร็วมาก